מוסדות שאו מרום עיניכם הוקמו לפני כ-20 שנה, ע"י הרב שלמה עופר שליט"א במטרה להפיץ יהדות לעם ישראל באשר הוא.

מאז התפתחו הדברים ואט אט הפכו מספר השיעורים שניתנו בשבוע למוסדות התומכים בעשרות, מאות ואפילו אלפי איש בחודש. מבין פעילותה הענפה של המוסדות ניתן למנות את:
 
התיקון:
"התיקון" מי שהיה וראה לא צריך הסבר. אך מי שלא היה... מי שלא ראה...

מעמד רוחני אדיר בו משתתפים מידי שבוע, מאות איש מכל גווני הקשת, עומדים ומתפללים כבנים המתחטאים לפני אביהם שבשמים, מודים ומהללים משבחים ומפארים ומבקשים, נענים ונושעים.


וכך מוצאים את עצמם מאות איש מידי שבוע, מאוחדים כ'אחים', ובכוח תפילה של רבים זועקים כ'בנים' לפני מלך מלכי המלכים "הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד עולם".
 
זרם רוחני אדיר מתפרץ ומספק את הצמאון הרוחני שיש לכל אחד כיהודי. או אז החיוך עולה על השפתיים, הלב מתמלא על גדותיו והנשמה שלפתע מרגישה כה למעלה, כה קרובה להשם יתברך סוחפת עמה את הרגליים ויחד פורצים כולם בריקוד.
 
זו כוחה של אחדות, זו כוחה של שמחה אשר יחד עם כוח תפילה של רבים, כפי שנאמר: "ברוב עם הדרת מלך" נפרצים כל המחיצות ושערי שמים נפתחים והתפילות אשר בוקעות עד כסא הכבוד מתקבלות באהבה וברחמים לפני מלך מלכי המלכים אשר מתפאר לפני המלאכים בכל דמעה ובכל תפילה, לבו גואה כביכול עם כל
הלל והודאה שאנו אומרים לפניו והוא כאבא מתמלא נחת ומתגאה בבניו, עם אחד.
 
אין לתאר את גודל הניסים שאנשים רואים עין בעין, ניסים שנעשו ע"י כח תפילה של רבים, ע"י אמירת פסוקים המסוגלים לשפע, רפואה, פרנסה, זיווג וזרע חי וקיים. אותם פסוקי רחמים הופכים את האדם לכלי קיבול, פתוח להשם יתברך, לאהבתו ולנתינתו.
 
התיקון נערך כל יום שני מהשעה 10:30 עד 12:30 בלילה, בבית הכנסת 'אהבה
ואחווה' רח' ניצנה 16-בת ים, ליד בית
החולים "אברבנאל"

 ישיבה וכולל:

מוסדות שאו מרום עיניכם הקימה בירושלים ישיבה לצעירים וכן כולל לאברכים, בה לומדים בני הישיבה תורה ברמה גבוהה, במסירות נפש ממש ומתקיימים ממלגה
זעומה.
 
בני הישיבה מקבלים יחס חם ואוהב, שיעורי תורה ושיחות חיזוק. הרב עצמו מבלה עם הנערים כמה שעות ביום ושעתיים מתוכם הוא מוסר להם שיעור תורני
קבוע.
 
כמו"כ מקבלים בני הישיבה שלושה ארוחות ביום כולל שבתות וחגים, פעם בחודש ולפעמים אף יותר הם מוזמנים לסעוד את סעודת השבת על שולחן הרב שליט"א.
 
אין לתאר את הזכות העצומה שיש לאדם שמשתתף בעזרה לתלמידי חכמים אלו שלומדים תורה מתוך הדחק.

 נוער במצוקה:
זה למעלה מעשרים שנה מגיעים אנשים להתייעץ עם הרב, חלק גדול מאותם אנשים בוכים לפני הרב על ילדיהם, זה כואב על בנו האחרת מבכה את בתה ואין זה סוד גדול שמצב הנוער בארצנו מתדרדר והולך.
 
לאחר שנים, בהם הרב שמע וניסה לעזור ולעודד ככל יכולתו, הקים הרב בירושלים לפני כארבעה שנים (2007) "מסגרת לנוער במצוקה" בירושלים אשר פועלת כחלק אינטגרלי של מוסדות "שאו מרום עיניכם".
 
המסגרת מספקת לנוער שיעורי חול בסיסיים, שיחות חיזוק משולבים בדברי תורה אשר ניתנים להם ע"י צוות חם ואוהב. מקומות לינה ושלוש ארוחות ביום, בשבתות וחגים דואגים הצוות לערוך להם שלוש ארוחות (שבת או חג) מלאות.
 
חלק מהנוער אשר זכו והקימו בית בישראל ממשיכים את דרכם במסגרת ומעניקים את העזרה ואת האהבה שקבלו מהרב לנוער החדש.
 
אותם אברכים מקבלים משכורת זעומה מבחינה גשמית, אך מבחינה רוחנית מסתפקים הם ובני ביתם בהכרת הטוב אותה מרגישים כלפי הרב.
 
הרב אשר הרגשתו הרגשת אבא כלפי כל אחד מאותם נערים, מתחנן בפניכם:
 
"תנו לנו להמשיך לעשות חיים".

משפחות במצוקה:
זה למעלה מעשרים שנה, תומך הרב נפשית במאות זוגות ומטפל בעניני "זוגיות - שלום בית".
יושב ומאזין לצרותיהם של עם ישראל על כל צורותיהם, משתתף בצערם ומעודד אותם ככל יכולתו.
 
עשרות זוגות אשר הרב יושב עמם בפגישות עד אמצע הליל, מציל אותם מגירושין ואת ילדיהם מלהיות "יתומים חיים" כלשון הגמרא.

עשרות אלמנות אשר באות אל הרב בוכיות על מר גורלן וגורל ילדיהם, ובאין מפרנס לא בא אוכל לפיהם. והרב אשר רחמיו נכמרים נותן להם מכספו ותומך בהם, ביודעו כי עצה ועידוד יועילו לנפשם אך לא לגופם הדואב והרעב.


 גמ"ח תפילין:
...אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על מצוות 'צדקת' תפילין...


 בין שאר הדברים מחזיק הרב גמ"ח לתפילין, כדי לזכות את בני ישראל בהנחת תפילין שהיא אחת המצוות החשובות ביותר ביהדות.

 ישנם יתומים אשר מגיעים לגיל מצוות, גיל בו הם חייבים בהנחת תפילין, אך לא תמיד יש מי שיקנה עבורם.

יתומים אלה נהנים מגמ"ח התפילין ובבוקר, בשעת התפילה, מכוון הרב בשמחה עצומה:

 
...אשר קדשנו במצוותיו וצוונו להניח תפילין "על ראשי יתומים ושאר עמך בית ישראל".